Przedsiębiorco, czy korzystasz już ze swoich praw? Najważniejsze zmiany w 2019 r.

Przedsiębiorco, czy korzystasz już ze swoich praw? Najważniejsze zmiany w 2019 r.

Jak prowadzić firmę jeśli czujemy, że nie jesteśmy na bieżąco z prawem? Być może jest ulga z której nie korzystamy i płacimy większe podatki..Nie każdy ma możliwość rozmowy z doradcą finansowym. Jak za tym wszystkim nadążyć? Przedstawiamy najważniejsze zmiany dla rozliczeń firm. Przeczytaj i od razu wdrażaj, nim pojawią się kolejne zmiany.

Firma bez specjalisty BHP

Firmy, które zatrudniają mniej niż 50 osób, nie muszą dodatkowo zatrudniać specjalisty ds. BHP. Właściciel firmy może sam pełnić te obowiązki, o ile odbędzie szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP (szczegółowe informacje w &13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). To prawo działa tylko, gdy firma jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, zgodnie z przepisami ZUS.

Ulga na innowacje obniży podatek dochodowy

To 5% stawka podatku dochodowego dla osób, które zarabiają na prawach własności intelektualnej. Dotyczy płatników CIT i PIT. Co zrobić, żeby obniżyć wysokość podatku? Najpierw musimy wykazać w naszej firmie obszary, które podlegają pod działalność badawczo-rozwojową. Inaczej możemy się pożegnać z ulgą. Drugim kryterium jest wyodrębnienie w ewidencji księgowej kosztów wspomnianej działalności badawczo-rozwojowej. Aby dokonać rozliczenia musimy jeszcze ustalić wysokość kosztów kwalifikowanych, czyli tych które podlegają odliczeniu w ramach Innovation Box.

Zniesiono bezterminowe przechowywanie sprawozdań

Dobra informacja dla firm składających sprawozdania finansowe. Jeszcze do końca 2018 r. mieliśmy obowiązek przechowywania dokumentacji bezterminowo, teraz ten okres jest skrócony do 5 lat. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. należy przechowywać do końca 2024 r. Dokumenty, którym upłynął obowiązkowy termin przechowywania możemy zlikwidować. Pamiętajmy o udokumentowaniu tego protokołem z podpisami osób odpowiedzialnych za trwałe zniszczenie zbioru.

Wynagrodzenie żony, męża, dziecka zaliczane do kosztów

Od początku roku wynagrodzenie małżonków oraz dzieci przed 18 r.ż. można dodac do kosztów uzyskania przychodu i to niezależnie od rodzaju umowy. Młodzież często wybiera pracę sezonową na umowę zlecenie – również taką umowę możemy uwzględnić w rozliczeniu i zapłacić mniejszy podatek.

Łatwiejsze przekazywanie firmy następcom

W dotychczasowych regulacjach firma przestawała istnieć z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Przepisy wprowadzone w listopadzie 2018 r. umożliwiają płynną kontynuację działalności w ramach zarządu sukcesyjnego. Czym jest zarząd sukcesyjny? To tymczasowe kierownictwo przedsiębiorstwem od czasu śmierci przedsiębiorcy do czasu podjęcia decyzji o dalszym sposobie funkcjonowania firmy. Zarząd decyduje czy zamyka firmę, sprzedaje lub kontynuuje działalność. W tym czasie oczywiście zarząd musi zadbać o regularne rozliczanie się z urzędem skarbowym i ZUS. Musi także pilnować zobowiązań wobec kontrahentów, umów pracowniczych i innych spraw, o które do tej pory troszczył się właściciel firmy.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021