Praca zdalna w nowym kodeksie

Praca zdalna w nowym kodeksie

Wstępny projekt nowelizacji kodeksu pracy zakłada wpisanie do niego pracy zdalnej. Przepisy mają regulować przede wszystkim kwestie związane z np. BHP czy kontrolą efektywności.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej nie definiuje natomiast samego sposobu i częstotliwości zdalnego wykonywania obowiązków, aby były one uznane za pracę zdalną. Zasady takie mają wspólnie wypracować pracodawca i pracownik.

Do tej pory kodeks przewidywał możliwość telepracy. Jednak pandemia Covid 19 zmusiła większość firm do tzw. home office, czyli właśnie pracy zdalnej. Jednak taka forma nie jest oficjalnie zdefiniowana w kodeksie pracy. Stąd zmiany i projekt nowelizacji, który właśnie został przekazany forum Rady Dialogu Społecznego.

Jak już wspomnieliśmy pracodawca i pracownik sami będą ustalać, jak w praktyce będzie wyglądać praca zdalna. Zasady takie powinny być określone w porozumieniu wypracowanym przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Jeśli ich nie ma, stroną do negocjacji są przedstawiciele pracowników. Projekt nowelizacji zakłada, że gdyby nie udało się wypracować takiego porozumienia, pracodawca w ciągu 30 dni może ustalić zasady pracy zdalnej sam opisując je w regulaminie.

Gdyby z kolei ani nie doszło do porozumienia, ani nie został przygotowany specjalny regulamin, praca zdalna może być świadczona albo na wniosek pracownika, albo na wniosek, lub polecenie pracodawcy.

Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o pracę zdalną – zgodnie ze znowelizowanym kodeksem – mają mieć rodzice dzieci do lat 3, dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki. Jeśli rodzaj wykonywanej pracy albo jej organizacja nie stoją na przeszkodzie, pracodawca będzie musiał uwzględnić taki wniosek. W przypadku odmowy należy ją uzasadnić w ciągu trzech dni roboczych.

Dodajmy, że Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej analizuje cały czas katalog prac, w których praca zdalna będzie niedopuszczalna.

Proponowany kodeks pozostawia dużą swobodę przy zwrocie kosztów, jakie dodatkowo ponosi pracownik w takiej sytuacji. Chodzi o ekwiwalent za wykorzystanie prywatnego komputera, dostęp do sieci internetowej, czy prąd, z jakich będzie korzystał pracownik do celów służbowych. 

Praca zdalna w nowym kodeksie

Wysokość takiego ekwiwalentu pracodawca i pracownik muszą ustalić sami.

Z drugiej strony projekt zakłada, że pracodawca musi dostarczyć pracownikowi wszelkie materiały niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków, w tym także narzędzia, z jakich musi korzystać pracownik. Co więcej – to pracodawca pokrywa koszty instalacji, serwisu i konserwacji takich narzędzi.

Projekt nowelizacji zakłada, że pracownik odpowiada za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania. Jeśli dojdzie tam do wypadku przy pracy konieczne będzie spisanie protokołu BHP. Do tego z kolei niezbędne będą oględziny miejsca pracy, czyli na przykład wskazanego pokoju w prywatnym mieszkaniu. Jeśli pracownik się nie zgodzi, wówczas sytuacja może nie zostać zakwalifikowana jako wypadek przy pracy.

Aktualności

Porady Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło w 2025 roku

Rząd pracuje nad nową ustawą w polskim systemie ubezpieczeń społecznych szykują się znaczące zmiany. Planowane reformy mają na celu pełne oskładkowanie dochodów z umów zlecenia i umów o dzieło, eliminując tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Czyżby to był kres dorabiania do pensji? Jakie są główne założenia projektu i jakie konsekwencje może mieć dla zarówno pracowników jak i pracodawców?

17 Czerwiec 2024

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021