Pozostał miesiąc na uzupełnienie danych w CRBR

Pozostał miesiąc na uzupełnienie danych w CRBR

Do 13 kwietnia należy zgłaszać odpowiednie dane do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych. To ogólnie dostępny system, w którym gromadzone sa informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią, lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Wpisowi do CRBR podlegają spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych). Rejestr został powołany przez ustawę z 1 marca 2018 roku. Chodzi o regulację dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jest to związane z odpowiednią dyrektywą Unii Europejskiej). Chodzi po prostu o uniemożliwienie przestępcom ukrycia się w skomplikowanych strukturach firm i korporacji. Ich dane muszą być jawne, co więcej – powszechnie dostępne.

Dostęp do rejestru jest bezpłatny i otwarty dla każdego. Można w nim sprawdzić na przykład swojego ewentualnego kontrahenta albo partnera biznesowego. Dane dostępne są na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Warto pamiętać, że 13 kwietnia upływa termin zgłaszania danych do CRBR spółek, które zostały wpisane do KRS do 13 października 2019 roku. Zgłoszenia może dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentowania spółki. Odbywa się to albo przez profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Z kolei podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 roku takiego wpisu muszą dokonywać w ciągu 7 dni od wpisu. Taki sam termin – 7 dni – obowiązuje przy okazji aktualizacji zmian danych.

Aktualności

Program Ostatnie dni promocji: 6 miesięcy za darmo

Tylko do 31 lipca można zdobyć kod rabatowy uprawniający do korzystania z programu Taxomatic aż przez 6 miesięcy za darmo. To część specjalnej tarczy antykryzysowej, którą dla Klientów przygotował zarząd Taxomatic.

29 Lipiec 2020

Porady A jednak...jest nowy ostateczny termin zgłoszeń do CRBR

MF poinformowało, że udało się usunąć wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu systemu, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

17 Lipiec 2020