PIP wznawia „normalne” kontrole

PIP wznawia „normalne” kontrole

Uwaga! Państwowa Inspekcja Pracy wznowiła w tym tygodniu kontrole w pełnym zakresie. Chodzi o działania nawet w zakładach pracy, ale w oparciu o nowe wytyczne związane z pandemią Covid-19.

Decyzję o wznowieniu tzw. działalności kontrolno-nadzorczej podjął Główny Inspektor Pracy. Wiesław Łyszczek ogłosił, że rozpoczną się one od 22 czerwca. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że kontrole będą odbywały się w systemie wypracowanym wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Nowe wytyczne zakładają m.in., że jeśli jest to możliwe kontrole powinny opierać się na początku na telefonicznej rozmowie inspektora z pracodawcą. Jeśli osobista wizyta inspektora jest konieczna to należy ją maksymalnie skrócić i powinna odbyć się w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu. Inspektor musi poza tym przestrzegać zasad, jakie obowiązują na terenie zakładu, który kontroluje. Jest m.in. zobowiązany do dezynfekowania rąk, a nawet obuwia, stosowania środków ochrony osobistej, czy zachowania zasad dystansu społecznego. Co więcej - jeśli jest to możliwe, kontrola powinna być przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej.

Jeśli z kolei inspektor będzie musiał zapoznać się z dokumentami poza terenem zakładu, to udostępnione pisma muszą być poddane 24-godzinnej kwarantannie.

 

Aktualności

Program Księgowi szukają nowych technologii – wyniki Badania Taxomatic 2020

Plany Ministerstwa Finansów związane z cyfryzacją księgowości, a także konieczność pracy zdalnej wymuszona przez pandemię Covid 19 zmieniła polski rynek księgowy.

14 Wrzesień 2020

Porady Ryczałt z nowym limitem

Wzrost limitu przychodów uprawniającego do płacenia podatku w formie ryczałtu, a także zmiana definicji wolnego zawodu to niektóre ze zmian, jakie przygotowało Ministerstwo Finansów. Mają one wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

8 Wrzesień 2020