Nowości w systemie Taxomatic

Nowości w systemie Taxomatic

W ostatnich tygodniach skupiliśmy się na drobnych poprawkach i uzupełnieniach systemu. Dziękujemy za podsyłane sugestie telefoniczne, mailowo czy na Facebooku. W sierpniu w dalszym ciągu będziemy wprowadzać aktualizacje dotyczących zmian w prawie, nowości pojawią się również w module przychody.

Poniżej lista zmian z lipca 2019 r.

 • Dodawanie nagłówków dokumentów przy sprawozdaniach finansowych
 • Import wyciągu bankowego w formacie MT940 z ING Bank Śląski
 • Wyświetlanie linku do dokumentu księgowego w module rozrachunki
 • Zmiany w widoku listy rozrachunków: rozróżnienie kwoty WN/MA
 • Zmiany w podglądzie rozrachunków: parowanie korekt i nadpłat. Poprawki wizualne
 • Usunięcie błędu przy imporcie wyciągów bankowych – duplikowania danych w polach kontrahenta
 • Poprawienie walidacji dat na wyciągach bankowych
 • Poprawki wizualne dotyczące filtrowania i wyświetlania dokumentów
 • Rozszerzenie nazw pobieranych plików przy dokumentach: VAT, CIT, JPK, PIT
 • Rozszerzenie nazw pobieranych plików przy dokumentach: RZiS, bilans, przepływy pieniężne, zestawienie kapitałów
 • Dodawanie filtra kontrahenta przy kompensatach
 • Drobne poprawki wizualne dotyczące różnych modułów

O kolejnych nowościach będziemy informować wkrótce

Przy okazji przypominamy o specjalnej zniżce dla klientów Taxomatic: faktoring (finansowanie faktur) z prowizją niższą o 17%. Zniżka nalicza się, gdy zarejestrujemy się z linku poniżej a nie z głównej strony partnera akcji – SMEO.pl.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021