Oszczędzaj na podatkach - lista zawodów

Oszczędzaj na podatkach - lista zawodów

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt zmian, który m.in. poszerza grono zawodów uprawnionych do rozliczania się w oparciu o ryczałt. Chodzi m.in. o prawników i księgowych. Dodatkowo stawka ryczałtu została obniżona. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku.

Dzisiaj większość podatników, którzy spełniają kryteria wykonywania tzw. wolnego zawodu wybiera podatek liniowy (czyli 19%). Ministerstwo Finansów chce jednak zwiększyć zainteresowanie ryczałtem. Wskazuje przy tej okazji nie tylko na prostszą formę rozliczeń, która wymusza minimalne wręcz obowiązki księgowe i ewidencyjne. MF przygotowało też projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zmiany, które mają być dodatkowymi zachętami do skorzystania z rozliczeń ryczałtowych.

Chodzi po pierwsze o zmianę stawki. W przypadku wolnych zawodów zostanie ona obniżona z 20% do 17%, czyli będzie niższa niż podatek liniowy.

Dodatkowo projekt zakłada rozszerzenie definicji wspomnianych wolnych zawodów. Do grona tego od 1 stycznia 2021 roku mają zaliczać się:

 • lekarze,
 • lekarze dentyści,
 • lekarze weterynarii,
 • technicy dentystyczni,
 • felczerzy,
 • położne,
 • pielęgniarki,
 • psychologowie,
 • fizjoterapeuci,
 • tłumacze,
 • adwokaci,
 • notariusze,
 • radcowie prawni,
 • architekci,
 • inżynierowie budowlani,
 • rzeczoznawcy budowlani,
 • biegli rewidenci,
 • księgowi,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerzy reasekuracyjni,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi,
 • doradcy restrukturyzacyjni,
 • maklerzy papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjni,
 • agenci firm inwestycyjnych,
 • rzecznicy patentowi
 • nauczyciele (przy udzielaniu korepetycji).

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Jeśli pojawią się kolejne informacje na pewno wrócimy do tematu.


Aby oszczędzać na podatkach trzeba:

- prowadzić firmę w oparciu o ryczałt ewidencjonowany

- założyć konto w programie do rozliczania ryczałtu - Taxomatic. 


Załóż konto do ryczałtu ewidencjonowanego TUTAJ


Sprawdź, jak wybrać pakiet:
Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021