Upały w biurze – zimne przepisy

Upały w biurze – zimne przepisy

Kilka ostatnich upalnych dni sprawiło, że w wielu biurach głośno zaczęło się mówić o temperaturze, jaka może panować w miejscu pracy. Niektórzy z nadzieją spoglądali na firmowe termometry oczekując, że po przekroczeniu jakiejś wartości będą mogli z czystym sumieniem odejść od biurek i poszukać ochłody poza biurem…

Jak się okazuje w tym przypadku przepisy pozostają niewrażliwe i zimne jak lód na lejący się za oknem żar.

Niestety nie znajdziemy w przepisach informacji o maksymalnej temperaturze, jaka może panować w miejscu pracy. Zapisy są dość niejasne i mówią jedynie o tym, że pracodawca powinien zapewnić temperaturę, która jest odpowiednia do wykonywanej pracy – chodzi w tym przypadku zarówno o metodę pracy jak i wysiłek fizyczny, jaki musi być włożony do jej wykonania.

Co z BHP?

Określenie jest więc dalece niejednoznaczne i pozostawia pracodawcy i pracownikom pole do interpretacji i ewentualnego sporu. Zwyczajowo specjaliści BHP przyjmują, że jeśli mowa o pracy biurowej to temperatura nie powinna być wyższa niż 30 stopni, a w przypadku pracy fizycznej – 28 stopni.

Gdy pracownik nie jest jeszcze pełnoletni

Zaznaczmy, że przepisy są dużo bardziej precyzyjne, jeśli chodzi o pracowników młodocianych (w wieku 16-18 lat). W tym przypadku temperatura nie może przekroczyć 30 stopni.

Bezpłatne napoje w pracy - dla kogo?

Jednoznacznie przepisy regulują też obowiązki pracodawcy w przypadku wysokiej temperatury w miejscu pracy. Ma on obowiązek zapewnienia bezpłatnych napojów, jeśli temperatura wzrośnie: na zewnątrz powyżej 25 stopni, a w biurze – 28 stopni.

Aktualności

Porady NIP na paragonie – sprawdź zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku otrzymamy fakturę na podstawie paragonu tylko jeśli na tym paragonie znajdzie się wcześniej nasz NIP. To efekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług.

6 Wrzesień 2019

Porady Biała lista i prywatne konta przedsiębiorców

Wszystko wskazuje na to, że część przedsiębiorców może być zmuszona do założenia nowych kont. To efekt białej listy podatników VAT, która zacznie obowiązywać 1 września. Na liście mają się znaleźć m.in. aktualne konta podmiotów płacących VAT. Jednak nie będzie tam kont prywatnych, a te z kolei są wykorzystywane przez wielu przedsiębiorców.

3 Wrzesień 2019