Do kiedy wystawić fakturę?

Do kiedy wystawić fakturę?

Najczęściej fakturę otrzymujemy albo wystawiamy w momencie zakupu albo sprzedaży towaru albo usługi. Można to jednak zrobić później, a jak się okazuje nawet wcześniej. Tu jednak dowolność się kończy. Dokładnie reguluje to ustawa o podatku od towarów i usług.

Ogólna zasada, która jest najczęściej stosowana w codzienności przedsiębiorcy, jest opisana w Artykule 106i wspomnianej ustawy. Mówi on precyzyjnie do kiedy wystawić fakturę. Zgodnie z tym przepisem fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oczywiście dodajmy, że faktura musi być zgodna z opisem, który znajduje się także w ustawie o podatku od towarów i usług.

Wyjątkowe wydawnictwa

Podobnie jak w innych sytuacjach, tak i tu mamy oczywiście do czynienia z sytuacjami wyjątkowymi, w których odpowiedź na pytanie do kiedy wystawić fakturę nie jest tak jednoznaczna i oczywista. Dlatego warto rozważyć, czy nie powierzyć obsługi księgowej na przykład biuru rachunkowemu. Oczywiście wielu przedsiębiorców obawia się, że skończy się to dodatkowymi obowiązkami – zawożeniem dokumentów, odbieraniem informacji o podatku w ostatniej chwili, brakiem kontaktu z księgową itd. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być na przykład księgowość online, której oferta na polskim rynku jest coraz bardziej popularna.

Wracając do wyjątków w terminach wystawiania faktur, to chodzi na przykład o przemysł budowlany, a dokładnie – trzymając się zapisów w ustawie - o usługi budowlane lub budowlano-montażowe. W tym przypadku termin wystawienia faktur upływa 30. dnia od dnia wykonania takiej usługi.

Jeszcze dłuższy termin jest w przypadku dostawy książek. Warto doprecyzować, że chodzi oczywiście o wydawnictwa drukowane (przepisom tym nie podlegają mapy i ulotki). W tym przypadku fakturę trzeba wystawić do 60. dnia od wydania towarów. I tu znowu mamy do czynienia z wyjątkiem, który trochę komplikuje prostą odpowiedź na wątpliwości do kiedy wystawić fakturę. Chodzi mianowicie o sytuację, w której zawarta umowa przewiduje rozliczenie zwrotów (chodzi o niesprzedane egzemplarze). Wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 120. dnia od dnia wydania towaru. Dodajmy, że taki sam schemat obowiązuje przy okazji faktur za gazety, czasopisma i magazyny – ale warunek jest jeden: cały czas mówimy o wydawnictwach drukowanych.

Z kolei samo drukowanie książek, a także gazet, czasopism i magazynów również jest szczególnie opisane w ustawie. Faktura za taka czynność musi być wystawiona nie później niż 90. dnia od dnia jej wykonania.

Warto także pamiętać, że terminów wystawiania faktur musimy pilnować osobiście. Oczywiście na rynku są dostępne programy, które pomagają generować takie dokumenty w intuicyjny sposób, ale nie podpowiedzą one nam, który termin obowiązuje fakturę, którą chcemy wystawić.

Opakowanie też wpływa na fakturę


Do kiedy wystawić fakturę?

Specjalne przepisy regulują także sytuację, w której fakturę wystawiamy po zwrocie opakowania (chodzi o opakowanie zwrotne objęte kaucją). Mamy w takim przypadku dwie odpowiedzi na pytanie do kiedy wystawić fakturę:

Jeśli w umowie dokładnie wskażemy termin, do którego opakowanie ma być zwrócone, wówczas ustawa o podatku od towarów i usług mówi o 7. dniu od określonego w umowie dnia zwrotu.

Jeśli z kolei w umowie nie podano konkretnej daty, wówczas fakturę musimy wystawić nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania.

Dodatkowo ustawa reguluje również wystawianie faktur przed dostarczeniem towaru albo usługi. W tym przypadku pytanie powinno brzmieć nie do kiedy wystawić fakturę, ale na ile dni przed wystawić fakturę. Ustawa jest w tym przypadku dużo bardziej jednoznaczna – nie zawiera tak wielu wyjątków i nie opisuje aż tylu dodatkowych sytuacji. Mówi mianowicie, że „podatnik ma prawo wystawić fakturę także przed dokonaniem sprzedaży lub otrzymaniem zapłaty - i to nawet 30 dni”.

Dodajmy, że prawo mówi jasno, że faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru, wykonaniem usługi albo otrzymaniem całości lub przynajmniej części zapłaty. Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wystawianie faktur, np. kiedy mamy do czynienia z dokumentami które zawierają informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą.

Do kiedy wystawić fakturę, czyli kiedy zapłacić podatek

W końcu przechodzimy do rzeczy najważniejszej z punktu widzenia przedsiębiorcy. To jaka data pojawi się na fakturze nie jest tak istotne, jako to, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług są sytuacje, w których moment wystawienia faktury jest momentem powstania obowiązku podatkowego. Dlatego tak ważne jest pilnowanie terminów do kiedy wystawić fakturę, a następnie świadoma ocena, czym takie wystawienie skutkuje. Oczywiście przedsiębiorcy mogą taką odpowiedzialność brać na siebie – polskie prawo dopuszcza możliwość rozliczania się bezpośrednio przez podatnika. Zresztą umożliwiają to programy księgowe, które dostępne są na rynku. Jednak jak pokazaliśmy - analizując wydawałoby się banalną sprawę – czyli to do kiedy wystawić fakturę - jeśli prowadzimy skomplikowaną działalność, albo kiedy mamy więcej dokumentów – powtórzmy to jeszcze raz - warto rozważyć powierzenie prowadzenia księgowości specjalistom.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021