Sprawozdania finansowe do końca lipca

Sprawozdania finansowe do końca lipca

Wszystko wskazuje na to, że sprawozdania finansowe za rok 2019 będzie można składać do 31 lipca 2020 roku. Właśnie ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który ma być opublikowany jutro, czyli 31 marca. To jednocześnie dzień, w którym – zgodnie z obowiązującymi przepisami – upływa termin złożenia sprawozdania.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W uzasadnieniu można przeczytać m.in.: „Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii przypada na okres, gdy większość jednostek, prowadzących księgi rachunkowe […] jest zobowiązana sporządzić, zatwierdzić, udostępnić i przekazać do właściwego rejestru, jednostki lub organu określone sprawozdania lub informacje. Przykładowo w sytuacji, gdy jednostka przyjęła jako rok obrotowy - rok kalendarzowy (a jest tak w przypadku większości jednostek stosujących przepisy ustawy o rachunkowości), terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019 upływają odpowiednio w dniu 31 marca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy.

Wobec powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ww. ustaw i aktów wykonawczych, uzasadnione jest - na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.”

Rozporządzenie ma wejść w życie 31.03.2020 r. 


Przygotowaliśmy dla Ciebie Tarczę Antykryzysową: Korzystaj z Taxomatic przez 6 miesięcy za darmo. 

Skontaktuj się z nami: tarcza@taxomatic.pl

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021