Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo, gwarantujący liczne ułatwienia dla przedsiębiorców

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo, gwarantujący liczne ułatwienia dla przedsiębiorców

Projekt przewiduje zmiany aż w 60 ustawach i dotyczy zarówno mikro, małych, jak i średnich firm w wielu branżach. Postanowienia zostały przyjęte przez Radę Ministrów i teraz trafiły do sejmowej konsultacji. Nowe przepisy mają wejść w życie już w styczniu 2020 r.

Po wprowadzonym w tym roku małym ZUS-ie, pojawi się kolejny przywilej dla nowych firm. Przez pierwszy rok działalności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z prawa do błędu. Zwiększona zostanie także ochrona konsumencka dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CeiDG – np. prawo do reklamacji. Dla rzemieślników pojawi się możliwość zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.

Prawo do błędu

Ta zmiana w przepisach opiera się przekonaniu, że nowy przedsiębiorca może popełnić błąd, nie mając przy tym złych intencji. Od nowego roku w takiej sytuacji będzie mógł skorzystać z prawa do popełnienia błędu. Gdy przedsiębiorca (osoba fizyczna) popełni błąd, za który standardowo grozi kara pieniężna lub mandat – nie dostanie kary, lecz pouczenie. Dodatkowo będzie musiał zlikwidować ten błąd. Takie rozwiązanie funkcjonuje już we Francji i na Litwie.

Przywilej dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG i to tych najmniejszych: mikro, małych i średnich firm i będzie ważny przez pełny rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy. Dla tych, który ponownie otworzyli działalność jest dobra wiadomość – też mogą skorzystać z tego prawa po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Wydłużenie terminu rozliczania VAT

To nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, ale według szacunków resportu ok. 47 tysięcy importerów. Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie, ma odbudować pozycję polskich portów do portów z zagranicy. Do tej pory termin płatności podatku VAT upływał po 10 dniach od odprawy celnej lub od dnia wydania decyzji celnej. Natomiast od stycznia przyszłego roku wprowadzone zostaną rozliczenia na zasadach ogólnych (czyli opłacanie VAT do 25. następnego miesiąca, złożenie deklaracji VAT-7 itp.).

Prawo do reklamacji dla firm

Firma będzie mogła złożyć reklamację na takich samych prawach jak konsument. Obecnie, przy umowach sprzedaży zawieranych przez firmy stosuje się wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego (art. 535-602). W tej chwili konsumenci mogą zgłosić wadę fizyczną rzeczy w ciągu roku od wydania, a przedsiębiorcy nie mają takiego prawa. Ochrona konsumencka ma przysługiwać firmom z CEiDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami.

Jednak nie ma 100% pewności, że te zmiany wejdą w życie. Propozycja budzi kontrowersje w UOKiK i Rządowym Centrum Legislacji. W Polsce działalność gospodarczą prowadzi blisko 3 miliony osób, ograny rządowe obawiają się, że prawo do reklamacji dla firm będzie prowadzić do nadużyć.

Spółki dla rzemieślników

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo, gwarantujący liczne ułatwienia dla przedsiębiorców

Projekt umożliwia też przedsiębiorcom, którzy są rzemieślnikami wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Rzemieślnik będzie mógł zarabiać jako spółka komandytowa, jawna, kapitałowa lub spółka komandytowo-akcyjna.

Pamiętajmy, że nie każdy twórca jest rzemieślnikiem. W Ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle, możemy przeczytać: Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. Więc te wymienione branże nie mogą skorzystać z nowych przywilejów.

Dodatkowo w CEiDG mają być publikowane informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle np. tytuły mistrza złotnictwa, stolarstwa czy cukiernictwa.

Będąc już przy kulinariach – pracownicy punktu gastronomicznego będą mogli się przebadać na własny wniosek, a nie tylko z inicjatywy pracodawcy. Co więcej, jeśli pracownik ma ważne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracy, nie będzie musiał ponownie wykonywać badań sanitarno-epidemiologicznych.

Jak wyjaśnia wiceminister Marek Niedużak: Obciążenia biurokratyczne i przepisy prawne pozostają głównymi barierami rozwoju mikro i małych firm, zaraz po wysokości podatków i kosztach pracy. Sukcesywnie zmieniamy polskie prawo tak, by nasze firmy miały coraz lepsze warunki do rozwoju. Na zbędną biurokrację, procedury i zawiłość przepisów prawnych narzekają przedsiębiorcy nie od dziś. Do tematu wrócimy w 2020 roku i sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021