Ryczałt z nowym limitem

Ryczałt z nowym limitem

Wzrost limitu przychodów uprawniającego do płacenia podatku w formie ryczałtu, a także zmiana definicji wolnego zawodu to niektóre ze zmian, jakie przygotowało Ministerstwo Finansów. Mają one wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

MF przygotowało projekty zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustawach.

Jedna z zapowiadanych zmian zakłada podniesienie z 250 tys. do 2 mln euro limitu przychodów, który uprawnia do opłacania podatku w formie ryczałtu.

- Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać – można przeczytać w informacji towarzyszącej projektowi zmian.

Dodatkowo MF planuje likwidację większości przypadków, w których prowadzenie określonej działalności wyłącza przedsiębiorcę z opodatkowania ryczałtem. Chodzi m.in. o zmianę definicji wolnych zawodów.

Kolejne szczegóły projektu zmian ustaw powinniśmy poznać niebawem.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021