Ryczałt w Taxomatic

Ryczałt w Taxomatic

Rozliczanie się w oparciu o ryczałt ewidencjowany jest możliwe pakiecie MID dla firm i w pakiecie PRO dla biur rachunkowych. Zaloguj się i kliknij w kafelek "Ryczałt", aby korzystać ze wszystkich funkcji.

Na początek wprowadź niezbędne ustawienia. Z menu po prawej stronie (trzy kreski) wybierz Ustawienia firmy. Kliknij w niebieski przycisk przy opcji Wybierz formę opodatkowania (PIT). Wybierz przycisk Dodaj.


Ryczałt w Taxomatic

Zaznacz formę opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany i kliknij: Dodaj.

W ustawieniach firmy możesz wybrać domyślną stawkę ryczałtu. Jeśli w swojej firmie posługujesz się tylko 1 stawką, warto skorzystać z tej opcji. Domyślna stawka będzie się ustawiała automatycznie na każdej wystawianej fakturze przychodowej.


Na koniec po wszystkich wprowadzonych zmianach w Ustawieniach firmy, kliknij Zapisz na dole strony:


Przejdź do Danych właściciela, następnie do Ustawień ZUS. Wybierz Księguj składkę na ubezpieczenie społeczne, kliknij Edytuj. Zaznacz opcję: Do KPiR, następnie wybierz przycisk Aktualizuj.


Na koniec kliknij Zapisz na dole strony.


Teraz program jest przygotowany do wystawiania faktur. Przejdź do kafelka Przychody – w tym celu użyj przycisku Start.

1)

2) 

Kliknij przycisk Wystaw fakturę znajdujący się w lewym górnym rogu. Wybierz stawkę ryczałtu dla danej pozycji na fakturze.


Uzupełnij kolejne pola. Jeśli pierwszy raz wystawiasz fakturę w Taxomatic sprawdź tę instrukcję. Pamiętaj, aby na koniec kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w dolnej części strony.

Program wystawi fakturę i automatycznie zapisze daną operację do Ewidencji Ryczałtu.

 

Aby w pełni korzystać z możliwości programu i wyliczania podatku dochodowego z działalności dobrze jest ustawić i korzystać z zakładki ZUS w module Deklaracje i JPK. Korzystanie z tej funkcji pozwoli na automatyczne uwzględnianie zapłaconych składek ZUS w wyliczaniu podatku. Po wejściu do zakładki ZUS pokaże się lista składek ze statusem opłacone i do zapłaty.

Po tym, jak opłacisz składkę ZUS za dany miesiąc, pamiętaj, aby zaznaczyć to w programie. W tym celu kliknij w przycisk Do zapłaty przy wybranym miesiącu.

Wprowadź datę zapłaty zgodnie z faktyczną datą przelewu za składki. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Po wprowadzeniu tych zmian status na liście zmieni się na: zapłacone.

Przejdź do modułu Ryczałt i sprawdź wprowadzone operacje do ewidencji oraz sprawdź wysokość podatku do zapłaty.

Aby dokonać korekty przychodu lub dochodu wybierz konkretny miesiąc i kliknij przycisk Podsumowanie.

 

1)

2) W podsumowaniu zobaczysz wysokość składki ZUS do odliczenia od dochodu i od przychodu oraz masz możliwość dodania dodatkowych odliczeń jakie przysługują Twojej firmie (np. straty z lat ubiegłych) - zrobisz to naciskając Dodaj inne odliczenia na dole okna.

Jeżeli w danym miesiącu nie będzie możliwości odliczenia (ze względu osiągnięte wyniki) system automatycznie przeniesie nieodliczone kwoty na kolejny miesiąc.


W module Ryczałt możesz wydrukować podsumowanie ryczałtu i ewidencję.


Jaki program do faktur na ryczałcie?

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021