Podatek dochodowy – jak płacić?

Podatek dochodowy – jak płacić?

To kolejne pytanie, które z pozoru może wydawać się wprost absurdalnie banalne. Jednak nowym przedsiębiorcom może przysporzyć trochę kłopotów.

Zacznijmy od rzeczy podstawowej – podatek dochodowy należy płacić w terminie! Oczywiście księgowi i doświadczeni przedsiębiorcy „żyją” terminami podatkowymi. Wiedzą, że do 10. dnia każdego miesiąca muszą zapłacić ZUS, do 20. podatek dochodowy, a do 25. VAT. Z drugiej strony idealna sytuacja jest wtedy, gdy księgowa przypomina przedsiębiorcy o wspomnianych terminach, jednak nawet wówczas może dojść do sytuacji, w której nagle, 20. dnia miesiąca, późnym wieczorem, przypomni nam się o podatku… Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest na przykład ustawienie przypomnień w kalendarzu elektronicznym, zaznaczenie „podatkowych” dni w tradycyjnym kalendarzu itd. Jednym słowem – każde rozwiązanie będzie dobre, jeśli pomoże nam zapłacić podatek w terminie. Zostańmy przy terminach, ale wróćmy do naszego głównego tematu i pytania: podatek dochodowy – jak płacić?

Kiedy zrobić przelew?

Oczywiście najczęściej robimy dziś przelewy korzystając z bankowości elektronicznej. To najwygodniejszy sposób, który pozwala na opłacenie na przykład podatków bez wychodzenia z domu. Każdy jednak kto korzysta z tego typu usług wie, że zanim pieniądze trafią na konto, na które je przelewamy musi upłynąć trochę czasu. Wyjątkiem są konta w tym samym banku – wówczas przelew realizowany jest w czasie rzeczywistym. Jednak czy musimy odpowiednio wcześnie planować płacenie podatku, tak aby przelew dotarł w ustawowym terminie? Okazuje się, że w przypadku przelewów (także tych zlecanych w siedzibie banku) decydujący jest dzień obciążenia rachunku podatnika. Z kolei wspomniany dzień obciążenia to data, w której na rachunku podatnika zmniejszona zostaje ilość środków. Jeśli do takiej operacji dojdzie nawet w dzień, w którym z banku nie wychodzą przelewy (np. dzień wolny) to i tak podatnik zostanie zwolniony z zobowiązania. Warto jednak dokładnie poznać system bankowy, w którym wykonujemy przelewy. Może się bowiem okazać, że nasz przelew zostanie przyjęty, ale trafi na listę np. przelewów oczekujących, które obciążą nasze konto dopiero w kolejnym dniu albo w pierwszym dniu po zakończeniu dni wolnych.

Dużo łatwiejsza jest sytuacja, jeśli decydujemy się na opłatę gotówką w kasie. W tym przypadku decyduje data naszej wizyty przy „okienku”, czy też bardziej precyzyjnie: przekazania pieniędzy.

Podatek dochodowy – jak płacić poprawnie

Podatek dochodowy – jak płacić?

Pilnowanie terminu to jedno, ale równie ważne jest odpowiednie wypełnienie danych na poleceniu zapłaty lub przelewu. Tylko wtedy nasz podatek zostanie odpowiednio uregulowany. Zacznijmy od daty, a dokładniej okresu jakiego dotyczy nasza płatność. Pamiętajmy, że możemy korzystać np. z miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy – jak płacić, a dokładnie jak opisać każdą z nich? Musimy wybrać odpowiedni schemat – korzystając z określeń M (miesiąc) i K (kwartał). Jeśli więc płatność ma dotyczyć np. marca 2019 roku to zapiszemy to: 19M3. Jeśli z kolei ma chodzić o drugi kwartał tego roku to zapis będzie wyglądał: 19K2.

Dodatkowo warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii regulując należności na podatek dochodowy – jak płacić na „swoje konto”. Chodzi o to, aby uniknąć dodatkowych wyjaśnień po opłaceniu należności, które nie zostaną powiązane z naszymi danymi. W tym celu należy pamiętać o swojej identyfikacji – wpisując numer PESEL lub NIP. Dzięki temu zapłacony przez nas podatek zostanie powiązany z naszą działalnością.

Zasada ta dotyczy także sytuacji, kiedy nasz podatek opłacany jest przez inną osobę – na przykład kiedy jesteśmy na wakacjach. Należy pamiętać, aby prosząc o takie uregulowanie należności przekazać wspomniane dane – szczególnie ważne jest, aby w formularzu wpisać dane podatnika, za którego regulowana jest należność, a nie osoby, która faktycznie dokonuje zapłaty. Warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy regulując należność za podatek dochodowy – jak płacić konkretnemu urzędowi, a dokładnie na jakie konto należy dokonać wpłaty. Nie ma bowiem w Polsce jednego rachunku dla wszystkich podatków i wszystkich urzędów. Każdy ma swój osobny system – dany urząd dysponujemy kilkoma rachunkami, które przypisane są do poszczególnych rodzajów zobowiązań podatkowych. Właściwe konta można znaleźć na stronie internetowej konkretnego urzędu.

Podatek dochodowy – jak płacić skutecznie

Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, o której trzeba pamiętać regulując należność za podatek dochodowy – jak płacić go skutecznie? Odpowiedź jest z pozoru bardzo prosta – musimy po prostu pamiętać o wszystkich wspomnianych zapisach. Jeśli podatnik błędnie wypełni któreś z pól formularza, albo poda niewłaściwe konto, to na jego rachunku powstanie zaległość podatkowa. Urząd sam nie może przeksięgować takiej płatności nawet jeśli intuicyjnie wyczuwa jakiej należności dotyczy. Podatnik musi osobiście złożyć wniosek o przeksięgowanie.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021