NIP na paragonie – sprawdź zmiany

NIP na paragonie – sprawdź zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku otrzymamy fakturę na podstawie paragonu tylko jeśli na tym paragonie znajdzie się wcześniej nasz NIP. To efekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług.

Dziś sytuacja jest dużo prostsza. Możemy zbierać paragony od danego kontrahenta i na przykład raz w miesiącu prosić o wystawienie faktury. Zgodnie z prawem nasz kontrahent musi to zrobić w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę, albo otrzymano część zapłaty. Od 1 stycznia 2020 roku warunkiem otrzymania faktury będzie NIP na paragonie. Numer Identyfikacji Podatkowej będzie musiał być wpisany i będzie musiał być zgodny z tym na fakturze. W innej sytuacji sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury. Jeśli to zrobi będzie mu grozić kara finansowa.

Faktury od kasjera

NIP na paragonie to kolejny krok w stronę m.in. uszczelnienia VAT-u. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której faktury były wystawiane na przykład za kupiony przez inne osoby towar. Mogło do tego dochodzić, kiedy osoba taka po zakupieniu towaru nie odbierała paragonu. Ten z kolei trafiał na przykład do kasjera, a od niego – czasem nawet bezpośrednio - do osoby trzeciej. Ta z kolei mogła żądać wystawienia faktury na swoją działalność. Dochodziło więc do sytuacji, w której faktura była wystawiana na towar albo usługę nabyte przez inne osoby. Po zmianie prawa taka sytuacja nie będzie możliwa. Gwarantować ma to NIP na paragonie.

NIP na paragonie taki sam jak na fakturze

Po zmianie prawa podstawą do wystawienia faktury również będzie paragon, ale – mówiąc najprościej - konkretny paragon. Cechą indywidualną będzie NIP na paragonie. To on będzie determinował, na jaką firmę (na jaki NIP) może być wystawiona faktura. Musimy pamiętać, że zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi obowiązkami kasjera. Dziś często przy kasie tylko płacimy za towar, a fakturę wystawiamy w punkcie obsługi klienta. Po zmianie prawa formalności związane z wystawieniem faktury rozpoczną się już przy płaceniu.To wtedy musimy zastrzec, że chcemy fakturę, co więcej będziemy musieli podać NIP. Pamiętajmy – tylko NIP na paragonie umożliwi nam wystawienie faktury. Co więcej – faktura zostanie wystawiona tylko na firmę (NIP) którą wskazaliśmy przy wystawianiu paragonu.

NIP na paragonie albo tylko faktura

Oczywiście problemy mogą się pojawić w sytuacji, kiedy kasa fiskalna nie będzie przystosowana do tego aby umieścić NIP na paragonie. Co prawda do wejścia w życiu przepisów pozostało jeszcze trochę czasu (zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 roku), ale biorąc pod uwagę podobne sytuacje część przedsiębiorców pewnie zacznie myśleć o wymianie kas fiskalnych zbyt późno. Ustawodawca na szczęście przewidział sytuację, w której NIP na paragonie będzie po prostu technicznie niemożliwy. Wówczas od razu musimy prosić o wystawienie faktury, bez wcześniejszego paragonu. To z kolei zagwarantuje, że na dokumencie znajdzie się nasz NIP.

NIP na paragonie albo kara

Powtórzmy – od 1 stycznia 2020 roku tylko NIP na paragonie uprawnia do otrzymania faktury. Jeśli faktura zostanie wystawiona mimo braku NIP czeka nas kara. Dodajmy – dotyczy ona zarówno podmiotu, który wystawia fakturę, jak i podmiotu otrzymującego fakturę, który następnie przedstawia ją jako podstawę do odliczenia VAT. Jeśli chodzi o wysokość kary (dla dwóch stron) zasada jest bardzo prosta – wynosi ona 100% kwoty VAT wskazanej na tak wystawionej fakturze.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021