Nie będzie odsetek za PIT po 30 kwietnia

Nie będzie odsetek za PIT po 30 kwietnia

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt rozporządzenia, które ostatecznie wyjaśnia kwestię ewentualnych odsetek za zapłatę podatku za 2019 rok po 30 kwietnia.

Przypomnijmy, że jedną z założeń rządowej tarczy antykryzysowej było odłożenie obowiązku rozliczenia PIT-u za 2019 rok do 1 czerwca zamiast do 1 kwietnia. Niestety jak się okazało w przepisach pojawiła się luka. Co prawda dopuściły one późniejsze złożenie deklaracji ale nie zwolniły jednoznacznie z obowiązku zapłaty należnego podatku do 1 kwietnia. Doszło więc do absurdalnej sytuacji, w której co prawda samo zeznanie można złożyć później, jednak jeśli według niego będziemy musieli dopłacić brakującą kwotę podatku, to zapłacimy od nich odsetki. To z kolei i tak zmuszałoby podatników do przygotowania deklaracji w terminie, żeby uniknąć ewentualnej dodatkowej opłaty.

Ostatecznie problem został dostrzeżony przez Ministerstwo Finansów, które przygotowało specjalne rozporządzenie. Chodzi o „Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19”. Dokument dotyczy należnego podatku wynikającego z zeznań za 2019 rok PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT 36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39.  Rozporządzenie ma być ogłoszone niebawem.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021