Kasy fiskalne w smartfonach tylko dla wybranych

Kasy fiskalne w smartfonach tylko dla wybranych

Niestety mamy złe wiadomości dla tych, którzy czekali na ostateczne przepisy regulujące funkcjonowanie kas fiskalnych w formie oprogramowania. Nowe propozycje mocno ograniczyły branże, jakie będą mogły korzystać z tego rozwiązania.

Przypomnijmy, że wprowadzenie kas fiskalnych w postaci oprogramowanie zapowiedziano w zeszłym roku. Pomysł pojawił się niemal równocześnie z informacjami o kasach online – mówiąc najprościej: chodzi o kasy fiskalne połączone ze skarbówką i przekazujące dane w czasie rzeczywistym. Oczywiście kosztami wymiany urządzeń zostali obciążeni przedsiębiorcy.


Oprogramowanie do kasy fiskalnej 

Tańszym rozwiązaniem, a przede wszystkim ułatwieniem dla wielu z nich miały być właśnie kasy w postaci oprogramowania. Chodzi o specjalne aplikacje, które musiałyby otrzymać homologacje odpowiednich urzędów, które mogłyby być instalowane na smartfonach i pełnić rolę kas fiskalnych online. Pierwsze zapowiedzi mówiły, że wprowadzone one zostaną już na początku tego roku. Niestety od razu zaczęły pojawiać się wątpliwości, którzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tych rozwiązań.

Do tej pory wymieniano właściwie jedno, podstawowe kryterium: z kas w formie oprogramowania mieliby korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości (w złotych) 10 milionów euro. Tym razem pojawiło się dodatkowe ograniczenie. Nowe regulacje wymieniają konkretne branże. Niestety na liście nie ma działalności, które szczególnie liczyły na taką możliwość. Chodzi m.in. o sprzedaż z mobilnych straganów i samochodów (np. foodtrucków), handel na bazarach, czy możliwość zapłaty za towary dostarczone do domu (np. posiłki z restauracji).

Jak się okazało z kas fiskalnych w formie oprogramowania skorzysta przede wszystkim branża transportowa. Chodzi konkretnie o podatników świadczących następujące rodzaje usług:

- przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

- wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0); 

- związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0); 

- transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0); 

- transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0); 

- transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0); 

- transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0); 

- transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0); 

- transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

- transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0); 

- transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0); 

- transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0); 

- pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0); 

- transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0); 

- transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

Oczywiście będziemy monitorować kolejne zmiany i pojawiające się propozycje, a także sam proces legislacyjny.

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021