E-paragony od 1 kwietnia

E-paragony od 1 kwietnia

Wszystko wskazuje na to, że pomysł stosowania e-paragonów w końcu będzie miał swój finał. Do Komisji Finansów Publicznych skierowano odpowiedni projekt ustawy. Wynika z niego, że e-paragony będą mogły być stosowane już od 1 kwietnia.

Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Chodzi dokładnie o projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projektem zajmie się teraz wspomniana Komisja Finansów Publicznych.

Wśród zaproponowanych zmian jest m.in. regulacja dotycząca e-paragonu. Ma ona dotyczyć podatników korzystających z kas on-line. Zgodnie z propozycją – jeśli nabywca wyrazi taką zgodę, paragon lub faktura będzie mogła mieć postać elektroniczną. Dokument taki będzie musiał być przesłany w sposób uzgodniony z nabywcą.

Oczywiście wrócimy do tego tematu, jak tylko pojawią się nowe informacje. 

Aktualności

Program Bilans zamknięcia w Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w programie Taxomatic pozwalająca na przeksięgowanie zapisów zamykających rok obrotowy.

26 Maj 2021

Program Biała lista podatników VAT w programie Taxomatic

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność pozwalającą sprawdzić status podatkowy kontrahentów.

19 Maj 2021