Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Dodawanie kont ręcznie

  1. Dodawanie zespołu - aby stworzyć plan kont, musimy rozpocząć od wprowadzenia zespołu kont.  Program wymaga aby plan kont był podzielony na zespoły kont.
  2. Wybieramy Dodaj zespół podajemy nazwę np. “Aktywa trwałe” i wprowadzamy prefix np, “0”

dodawanie kont recznie

 1. Po naciśnięciu Dodaj zostaje utworzony zespół kont i przenosimy się do widoku planu kont.

  dodawanie kont recznie

  1. Z tego poziomu możemy dodać kolejny zespół naciskając Dodaj zespół.
  2. lub za pomocą ikon z prawej strony możemy kolejno:
   1. dodawanie kont recznie- dodać konto do tego zespołu,
   2. dodawanie kont recznie- poprawić dane wprowadzonego zespołu,
   3. dodawanie kont recznie - usunąć zespół.
 2. Dodanie “syntetyk”:
  1. konta mogą być dodawane z dowolną liczbą znaków stanowiąc kolejne poziomy. Poziomów może być dowolna liczba.
  2. W pierwszej kolejności do zespołu dodajmy syntetykę, a do syntetyki możemy dodać dowolną liczbę poziomów i znaków konta analitycznego.
  3. Z poziomu zespołu naciskamy ikonę Dodaj i dodajemy konto syntetyczne.

   dodawanie kont recznie

   1. Nazwa - to nazwa syntetyki,
   2. Typ - wynikowe, bilansowe, pozabilansowe
   3. Tryb - na pierwszym poziomie konto może być tylko zwykłe nie może to być kartoteka,
   4. Saldo - mamy do wyboru jednosaldowe, dwusaldowe
   5. Numer - oznacza właściwy numer konta syntetyki, w przypadku syntetyki pierwsze cyfry lub litery konta muszą zawierać w sobie prefix zespołu - czyli wprowadzamy cały identyfikator konta np. 010 a nie samo 10.
 3. Dodanie analityk:
   1. dodanie analityk przebiega podobnie do dodawania syntetyki z tym, że różni się w paru miejscach:

  dodawanie kont recznie

   1. naciskamy “plusik” przy nazwie konta (syntetyki lub analityki) do którego chcemy dodać kolejne konto (poziom) pojawia się formatka:

  dodawanie kont recznie

   1. Nazwa - nazwa analityki.
   2. Typ - pole nie jest możliwe do wyboru gdyż musi być zgodne z poprzednim poziomem
   3. Saldo - jednosaldowe lub dwusaldowe.
   4. Tryb  - zwykłe lub kartoteka
   5. Numer:
    1. pole numer pojawia się tylko jeśli w polu Tryb wybraliśmy Zwykłe,
    2. podajemy numer analityki czyli np. “01” - nie podajemy tu całego konta tak jak w przypadku syntetyki - poniżej widok po dodaniu analityki:

  dodawanie kont recznie

  1. Kartoteka:
    1. pole pojawia się tylko jeśli w polu Tryb wybraliśmy Kartoteka,
    2. wybieramy z listy dostępnych kartotek: kontrahenci, pracownicy, środki trwałe, towary i usługi,
    3. w tym wypadku do konta będzie przypięta cała wybrana kartoteka, gdzie konto będzie tworzył index z wybranej kartoteki,
    4. poniżej widok po dodaniu kartoteki:

   dodawanie kont recznie

 4. Operacje na koncie po dodaniu:
   1. po dodaniu konta pojawia się następujący widok:

  dodawanie kont recznie

  1. Ikony obok nazwy konta oznaczają:
   1. dodawanie kont recznie- edycja konta,
   2. dodawanie kont recznie- dodaj kolejny poziom analityki,
   3. dodawanie kont recznie- usuń syntetykę/analitykę.
  2. Możemy dodawać kolejne analityki i kartoteki zgodnie z uznaniem.
 5. Usuwanie planu kont - aby usunąć plan kont trzeba po kolei usuwać konta. Jeżeli jednak na jakichś kontach są już zapisy, nie ma możliwości usunięcia planu kont.

  Uwaga!!! NACIŚNIJ ZAPISZ NA GÓRZE EKRANU - aby nie utracić wprowadzonych zmian!