Dla właścicieli firm

Widok główny

Tematy pomocy

Nagłówek

dodawanie dekretow
 1. Numer dokumentu - domyślnie ustawia się na dokument PK, numer powstaje na podstawie wybranego rodzaju dokumentu (2) i serii numeracji (3). Dodatkowo można zmienić numer ręcznie (1) poprzez naciśnięcie Zmień.
 2. Rodzaj dokumentu - lista wszystkich typów dokumentów księgowych.
 3. Seria numeracji - jest ustawiana w zależności od tego co zostało ustawione - patrz początek instrukcji dla księgowości Ustawienia początkowe. Jeżeli nie została zdefiniowana żadna seria numeracji, numer dokumentu możemy wpisać ręcznie w polu Numeru dokumentu (1).
 4. dodawanie dekretow
 5. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu księgowego.
 6. Data księgowania - data księgowania, z jaką ma się księgować dokument.
 7. Numer dokumentu źródłowego - oryginalny numer dokumentu.
 8. Data wystawienia dokumentu źródłowego - data wystaw`ienia dokumentu źródłowego, który jest rejestrowany.
 9. Data operacji gospodarczej - data operacji gospodarczej, jeżeli jest wymagana.
 10. Treść - opis dokumentu.
 11. dodawanie dekretow
 12. Kontrahent - wypełnianie danych kontrahenta tak jak na innych formatkach - dokładne wyjaśnienia można znaleźć w instrukcji w rozdziale Kontrahenci.
 13. Powiązanie VAT: dodawanie dekretow

  służy do wskazania czy dokument ma być powiązany z rejestrem VAT i którym, czy nie.

  Jeżeli wybierzemy rejestr zakupu lub sprzedaży na widoku nagłówka pojawią się dodatkowe pola.

 14. Jeżeli wybierzemy rejestr sprzedaży pojawią się dodatkowe pola: dodawanie dekretow
  1. Data. zak. dost. - data zakończenia dostawy.
  2. Data obowiązku podatkowego.
  3. Termin płatności.
  4. Rejestr sprzedaży VAT - wybranie odpowiedniego rejestru powoduje skierowanie wartości w nim wprowadzonych do właściwej pozycji deklaracji VAT.
 15. Jeżeli wybierzemy rejestr zakupu pojawią się następujące pola dodatkoweRejestr sprzedaży VAT - jeżeli jest to konieczne wybieramy odpowiedni rejestr sprzedaży. dodawanie dekretow
  1. Data wpływu dokumentu - dokumentu źródłowego.
  2. Data obowiązku podatkowego - data obowiązku podatkowego, która wskazuje z jaką datą wejdą dane do rejestru VAT.
  3. Termin płatności - dokumentu źródłowego.
  4. Rejestr zakupu VAT - wybieramy odpowiedni rejestr zakupu.
  5. Rejestr sprzedaży VAT - jeżeli jest to konieczne wybieramy odpowiedni rejestr sprzedaży.