Dla właścicieli firm

Dodawanie kontrahenta

Tematy pomocy

Podgląd danych kontrahenta

Poprzez wybranie na Liście Kontrahentów konkretnego kontrahenta, pojawia się nam podgląd danych. Widać wszystkie wprowadzone wcześniej dane oraz dodatkowe opcje i funkcjonalności.

podgląd danych kontrachenta
  1. Pokaż historię VAT kontrahenta - funkcja ta prezentuje wszystkie dokonane sprawdzenia kontrahenta w bazie VIES i bazie czynnych podatników VAT w Ministerstwie Finansów. podgląd danych kontrachenta

    Z listy możemy pobrać potwierdzenie kiedy zostało wysłane zapytanie i jaka była odpowiedź w formie pliku pdf.

  2. Edytuj - przechodzimy do edycji danych kontrahenta.
  3. Usuń - usuwamy kontrahenta.
  4. Wystaw fakturę - program przeniesie nas do formatyki wystawiania faktury sprzedażowej z wypełnionymi danymi kontrahenta.
  5. Kopiuj do nowego - funkcja powodująca utworzenie nowego kontrahenta z innym numerem o tych samych danych.