Dla właścicieli firm

Kasa Niezbędne ustawienia

Tematy pomocy

Nagłówek raportu

nagłówek raportu
  1. Numer raportu kasowego - pole to jest wypełniane na podstawie bieżącej daty, wybranej kasy i wybranej serii numeracji. Numer można ręcznie zmieniać po naciśnięciu Zmień. Numer automatycznie ulegnie zmianie jak zmienimy datę raportu.
  2. Kasa - wybieramy ze zdefiniowanych wcześniej kas.
  3. Seria numeracji - numeracja raportów kasowych zdefiniowana w Ustawieniach.
  4. Waluta - zdefiniowana w ustawieniach kasy w Słownikach” (jest nie do zmiany z tego poziomu).
  5. Data wystawienia - data sporządzenia raportu.
  6. Raport od, Raport do - wskazuje za jaki okres jest raport kasowy.
  7. Saldo początkowe. nagłówek raportu

    Po uzupełnieniu dat, system wyświetla ostrzerzenia na polu Saldo początkowe - system podpowiada nam, że obecne saldo początkowe jest inne niż ostatnio zapisanego raportu. Możemy ten komunikat zignorować, i wpisać dowolne saldo jeżeli takie jest, lub nacisnąć ikonę z prawej strony i system uzupełni nam pole saldem ostatnio zapisanego raportu.

  8. Checkbox księguj automatycznie występuje tylko w pakiecie MAX (jeśli prowadzimy pełne księgi) i służy do decydowania czy dany raport ma się automatycznie księgować czy nie.