Dla właścicieli firm

Rejestrowanie wydatków

Tematy pomocy

Rodzaje wydatków

W programie możemy zarejestrować kilka rodzajów dokumentów wydatków:

Rodzaje wydatków

Faktura zakupu VAT - służy do rejestracji transakcji np. zakupu towarów, produktów, usług, kosztów, podlegających opodatkowaniu VAT oraz korekt tych dokumentów.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do

Rejestrów zakupu:

 1. Rejestr zakupów VAT lub rejestru korekt zakupów VAT.
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

 

Nabycie wewnątrzwspólnotowe - służy do rejestracji dokumentów “nabycia wewnątrzwspólnotowego” czyli nabycia towarów dokonywanych na terenie UE.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do

Rejestrów zakupu:

 1. Nabycie wewnątrzwspólnotowe.
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

Rejestru sprzedaży:

 1. Nabycie wewnątrzwspólnotowe.

 

Import towarów spoza UE - służy do rejestracji dokumentów dotyczących towarów nabytych poza terenem Unii Europejskiej.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do

Rejestrów zakupu:

 1. Import towarów spoza UE.
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

 

Import towarów w procedurze uproszczonej - służy do rejestracji dokumentów importu towarów w procedurze uproszczonej. Pozwala rozliczyć podatek należny bezpośrednio w deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do:

Rejestrów zakupu:

 1. Import towarów w procedurze uproszczonej.
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

Rejestru sprzedaży:

 1. Import towarów w procedurze uproszczonej.

 

Import usług z UE - służy do rejestracji dokumentów dotyczących importu usług z krajów UE, jest to świadczenie usług, z tytułu których obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do

Rejestrów zakupu:

 1. Import usług z UE.
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

Rejestru sprzedaży:

 1. Import usług z UE.

 

Import usług spoza UE - służy do rejestracji dokumentów dotyczących importu usług z krajów poza Unią Europejską. Jest to świadczenie usług, z tytułu których obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Ma miejsce wówczas gdy usługodawca posiada swoją siedzibę poza Unią Europejskiej.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do:

Rejestrów zakupu:

 1. Import usług spoza UE.
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

Rejestru sprzedaży:

 1. Import usług spoza UE.

 

Odwrotne obciążenie - służą do rejestracji dokumentów zakupu z tzw. odwrotnym obciążeniem, jest to przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.

Dokumenty tak zarejestrowane wchodzą do:

Rejestrów zakupu:

 1. Odwrotne obciążenie (zakup).
 2. Nabycia pozostałych towarów i usług lub rejestru nabyć zaliczanych do środków trwałych w zależności od wskazań dokonanych na pozycjach dokumentów.

Rejestru sprzedaży:

 1. Odwrotne obciążenie (sprzedaż).


Dokument bez VAT - służy do rejestracji dokumentów, które nie zawierają podatku VAT. Dokument taki nie wchodzi do rejestrów VAT, za to wchodzi do KPiR i dekretów księgowych. Dokument służy głównie do rejestracji zdarzeń gospodarczych (szczególnie w KPiR) które dotyczą rejestracji zdarzeń, które są udokumentowane w inny sposób niż fakturą np. odsetki, prowizje bankowe itp