Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

W pełnej księgowości – wchodzimy do modułu „Księgowość”. Wybieramy „Dekrety księgowe”, następnie „dodaj dekret” i wybieramy rodzaj dokumentu „bilans otwarcia”. W KPiR – w ustawieniach wybieramy „Dane firmy”, następnie wpisujemy datę rozpoczęcia pracy w systemie. Dzięki temu składki na ubezpieczenie będą się poprawnie liczyły. Możemy dodać jednym wpisem w KpiE wszystkie pozycje z poprzednich miesięcy.