Dla właścicieli firm

Zakładanie konta

Tematy pomocy

Przykład:

Z rodzaju dokumentu wybieramy: polecenie księgowania. Teraz musimy nadać nazwę dla dokumentu, któremu stworzymy serię numeracji. Aby łatwo kojarzyć i poruszać się w programie nazwiemy to po prostu PK - od pierwszych liter nazwy.

Teraz przechodzimy do najtrudniejszej części - tworzenia numeracji. Może ona zawierać dowolny ciąg liter i znaków, dostosowaną do naszych preferencji. W okienku wyrażenie tworzymy polecenie, które automatycznie będzie numerować stworzone przez nas dokumenty księgowe 

Po pierwsze: dla ułatwienia, na początku wyrażenia wstawimy skrót PK - aby wiedzieć, czego dotyczy dana numeracja. Aby rozdzielić poszczególne części, możemy użyć przecinka, kropki lub ukośnika.

Po drugie: tworzymy wyrażenie. Wybieramy czy kolejność będzie rozpoczynać się od dnia, miesiąca, kwartału bądź roku. Możemy też dodać sekwencje - czyli kolejny numer, tzw. jedna numeracja w ciągu wszystkich lat obrachunkowych.

WAŻNE: możemy prowadzić numerację w ujęciu okresu obrachunkowego, który może trwać dłużej niż rok. Wtedy numeracja ta będzie spójna w całym okresie obrachunkowym a nie na przestrzeni jednego roku.

Po trzecie: teraz wybierzemy zmienne, czyli w jaki sposób dokument ma być numerowany. Na potrzeby instrukcji decydujemy się numerację miesięczną.