Dla właścicieli firm

Zakładanie konta

Tematy pomocy

Przechodzimy do przykładu:

Z sekcji zmienne wybieramy: [sekwencja-miesiac] - pozwoli to na automatyczne tworzenie kolejnych numerów. 

Dodatkowo aby wiedzieć w jakim miesiącu został wystawiony dokument dodajemy także zmienną [miesiac] oraz zmienną [rok]. 

Nasze wyrażenie będzie wyglądać następująco: PK/ [sekwencja-miesiac]/ [miesiac]/[rok]

Nasz dokument otrzyma więc następującą numerację: PK/1/1/2018

WAŻNE: możemy edytować wyrażenie. Jeśli chcemy aby numeracja składała się z dwóch cyfr musimy dodać formułę :zera=2  przykład: [miesiac:zera=2]

Przechodzimy do przykładu