Powrót do wyników wyszukiwania

Biuro rachunkowe Tomasz Babicz

Usługi prowadzone przez nasze gdańskie biuro rachunkowe to:

1. Usługi księgowe

• ksiąg rachunkowych (handlowych)

• podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• ewidencji przychodów /ryczałt ewidencjonowany/

• ewidencji dla celów podatku od towarów i usług /VAT/

• ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• ewidencji wyposażenia

• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,

• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

2. Usługi kadrowe

• Prowadzenie ewidencji czasu pracy

• Prowadzenie teczek osobowych pracowników

• rzygotowywanie niezbędnych dokumentów kadrowych (min.: umowy o pracę i cywilnoprawne, świadectwa pracy, informacje)

• Prowadzenie ewidencji ur;opów wypoczynkowych

• ZFŚS

• PEFRON

• i inne

ul. Jerzego Bajana 5B/1
80-463 Gdańsk
48509177277
tomaszbabicz@gmail.com
http://ksiegowi.info/

Skontaktuj się przez naszą stronę, uzyskaj indywidualną ofertę dla swojej firmy

Wyślij zapytanie